LAJIEN ESITTELY

TAIJI (TAI CHI) - lempeän kaunista hyvinvointiliikuntaa

Seurassamme harjoitellaan modernisoituja taiji- ja qigong-sarjoja. Kuulumme Suomen Wushu-liittoon. Pääohjaajamme on shifu Zhang Fang Helsingin Wushusta.

Taiji on vanha kiinalainen filosofia joka sisältää ajatuksen yin- ja yang-voimista. Sen pohjalta luotu kamppailulaji on nimeltään taijiquan (‘yinin ja yangin periaatteita käyttävä taistelulaji’). Jaoksemme uusi peruskurssi käynnistyy aina syksyisin, ja se kestää noin kolme kuukautta. Sen jälkeen on mahdollista jatkaa pidemmälle.

Jaoksen edustama taiji-tyyli perustuu näytöstyylin opettelemiseen, jossa pääpaino on liikkeiden tekniseen puhtauteen ja rauhalliseen, tyyneen, pehmeään ja kauniiseen ilmaisuun pyrkimisellä. Jaoksessa harjoitellaan liikesarjoja. Tämä tarkoittaa, että toiminnassa ei varsinaisesti harjoiteta taijia kamppailulajina. Harjoittelu ei myöskään edellytä minkään maailmankatsomuksen tai arvojen omaksumista.

Jaoksen edustamaa taiji-tyyliä kutsutaan myös modernisoiduksi (standardisoiduksi) taijiquaniksi erotukseksi muista lajin tyylisuunnista. Lue lisää tästä ja muista taijin tyylisuunnista Wikipedian artikkelista http://fi.wikipedia.org/wiki/Taiji. Jigotain taiji-jaos kuuluu Suomen Wushu-liittoon (wushu=kiinalaiset kamppailulajit), joka puolestaan kuuluu Euroopan- ja Kansainväliseen Wushu-liittoon sekä Suomen Olympiakomiteaan. Jigotain taiji-jaos järjesti Wushun III SM-kilpailut 2.10.2010 Jyväskylässä, kts. http://wushu2010.weebly.com/

Yang-suvun taiji muodostuu katkeamattomista pehmeistä liikkeistä, jotka virtaavat rennosti, mutta samalla kontrolloidusti. Tämä sulavuus jatkuu taiji-sarjoissa alusta loppuun. Lajin keskittynyt, meditatiivinen laatu antaa tilaisuuden rauhoittua ja etsiä hiljaisuutta. Voit tutustua taijista tehtyihin terveyteen kohdistuviin tutkimuksiin esimerkiksi linkin http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20594090 kautta.QIGONG - terveyttä ylläpitävää itsehoitoa

Opetamme myös säännöllisesti qigonga. Sisarseuramme Oulun taijin sivuilla on seuraava lajin esittely joka soveltuu myös meidän toimintamme kuvaamiseen:

Qigong tarkoittaa perinteisiä kiinalaisia hengitys-, energia-, voimistelu- ja itsehoitomenetelmiä, jotka perustuvat perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen. Erilaisia qigong-lajeja on Kiinassa tuhansia ja eri koulukunnilla on ollut erilaisia painotuksia, esim. buddhalaisilla, taolaisilla, kungfutselaisilla, taistelulajien harrastajilla jne. on ollut omat tavoitteensa. 2000-luvulta lähtien Kiinan terveys-qigong yhdistys (Chinese Health Qigong Association) on kehittänyt tutkimalla ja vertailemalla vanhoja liikesarjoja ja kirjoituksia, yhdessä modernin lääketieteen keinoin, uudistettuja liikesarjoja.

Kuten nimestäkin käy ilmi, pääpaino näissä uusissa sarjoissa on hyvinvoinnin ylläpidossa. Kuten taijinkin kohdalla, jaoksemme tarjoaa opetusta ainoastaan liikunnallisena, ei terveydenhoidollisina harjoitteina.

Tällä hetkellä harjoittelemme seuraavia standardoituja qigongsarjoja:

Ba Duan Jin – Kahdeksan silkkibrokadia
Ma Wang Dui
Yi Jin Jing
Da Wu – Suuri tanssi
Wu Qin Xi – Viiden eläimen sarja

Qigong harjoitukset ovat luonteeltaan pehmeitä ja rentouttavia. Niiden vaikutukset kohdistuvat sisäsiseen energiaan – qihin sekä sisäelimiin. Myös ulkoinen puoli; lihakset, nivelet ja jänteet saavat harjoitusta. Verrattuna taiji-liikesarjoihin qigong-liikesarjat ovat helpompia oppia tekemään itsenäisesti. Toimimme qigongin alueella yhteistyössä myös Suomen Dao Yin Sheng Gong (DYYSG) -liiton kanssa.

Jigotai taiji-jaos toimii yhteistyössä Jyväskylän Korkeakoululiikunnan, ja Jyväskylän kansalaisopiston kanssa. Ohjaajamme vetävät demoja, lyhyt- ja pidempiaikaisia kursseja ao. tahojen kanssa.

Ohjaajina toimivat lajin pitkä-aikaisimmat treenaajat, jotka ovat saaneet Suomen Wushuliiton teknisen toimikunnan antaman taiji- tai qigong  opettajapätevyyden ja pitävät yllä taitoaan mm. leirityksillä. Opettajilla on takanaan noin 7-20 vuoden käytännön harjoittelu lajissa.Harjoitteluun voi tulla avoimin mielin kokeilemaan, sopivatko lajit sinulle!

TÄRKEÄÄ:

Huomaa, että jaoksemme tarjoaa opetusta ainoastaan liikunnallisena, ei terveydenhoidollisina harjoitteina. Vastuu harjoittelusta on jokaisella osallistujalla itsellään. Kyseessä ei ole hoito tai terapia vaan terveyttä ylläpitävä  liikunnallinen harjoitusmenetelmä. Taijia ja qigongia ei ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhuollon ammattilaisten palveluja.